CERTIFICARI

SOLUTII DE SECURITATE

CERTIFICARI

Certificare ISO (International Organization for Standardization) pentru intreaga activitate desfasurata de catre companie conform sistemului integrat de management:
● Sistemul de Management al Calităţii: SR EN ISO 9001:2008 (EN ISO 9001:2008)
● Sistemul de Management de Mediu: SR EN ISO 14001:2005 (EN ISO 14001:2004)
● Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale: SR OHSAS 18001:2008
(BS OHSAS 18001:2007)
● Sistemul de Management al Securitatii Informatiei: SR ISO/CEI 27001:2013 (ISO/IEC 27001:2013)
Certificare sisteme de securitate si sisteme de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu
● Licenta de functionare pentru „Proiectare sisteme de alarmare impotriva efractiei, instalare sisteme de alarmare impotriva efractiei, intretinere sisteme de alarmare impotriva efractiei emisa de Ministerul Administratiei si Internelor (IGPR)
● Autorizatie pentru proiectarea și instalarea sistemelor si instalațiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu emisa de Inspectoratul General al Situatiilor de Urgenta (IGSU)
● Autorizatie pentru instalarea si intretinerea sistemelor si instalațiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu emisa de Inspectoratul General al Situatiilor de Urgenta (IGSU)

CERTIFICARI INSTALATII ELECTRICE

● Atestat de tip B pentru ,,Proiectare si executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la o tensiune nominala de 0. 4 kV’’ emis de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE)

CERTIFICARI INDIVIDUALE

Detinem atat expertiza cat si competentele legale pentru acoperirea completa a ariei de securitate fizica, precum si a celor de suport pentru aceasta:

● Evaluator de risc la securitatea fizica acreditat RNERSF, cod COR 242115
● Consultant de securitate, cod COR 241222
● Manager de securitate, cod COR 121306
● Manager al sistemului de Management al Riscurilor ISO 31000:2009, cod COR 325708
● Auditor al sistemului de Management al Calitatii ISO 9001:2008
● Formator, cod COR 242401
● Specialist in domeniul sanatatii si securitatii in munca, cod COR 325723
● Cadru tehnic cu atributii PSI, cod COR 541902
● Inspector protectie civila, cod COR 123903

SIGURANTA, SERIOZITATE, PROFESIONALISM