EVALUAREA RISCURILOR LA SECURITATEA FIZICA

SOLUTII DE SECURITATE

Windaco : Evaluarea riscurilor la securitatea fizica:

Din portofoliul de proiecte derulate pana in prezent mentionam colaborarea cu firme din domeniul farmaceutic, lanturi demagazine de tip retail, magazine de bijuterii, statii si depozite de combustibil, hoteluri, complexe industriale si fabrici, cladiri de tip mall, sedii de birouri, sucursale si sedii centrale ale bancilor si societatilor de asigurare, retele nationale de service-uri auto, showroom-uri si sedii centrale ale acestora.

Etapele analizei de risc:

  • Etapele analizei de risc.
  • Etapa premergatoare – pregatirea ofertei:
  1. Semnarea unui NDA – contact de confidentialitate
  2. Vizita la o locatie considerata reprezentativa de catre Beneficiar
  3. Realizarea unui project plan-lui pentru derularea proiectului
  4. Transmiterea ofertei
 

Evaluare & Documentatie

Etapa evaluarii propriu zise:
1.Studiul documentatiei specifice

Schite & Paza

2.Planurile de situatie sau schitele spatiilor/punctelor de lucru pentru care se face evaluarea;
3.Daca este contractat serviciul de paza;

Firma de paza

4.In cazul in care exista contract cu o firma de paza: contractul paza cu firma specializata, planul de paza aferent si avizul politiei pentru planul de paza;

Personal Propriu

5.In cazul in care realizeaza paza cu personal propriu: documentatia legala in baza careia se realizeaza paza in regim propriu;

SOLUTII DE SECURITATE

02.Etapele analizei de risc 2/4

6.Daca este contractat serviciul de monitorizare si interventie a sistemelor de alarmare cu firma specializata:
7.Contractul de monitorizare si interventie;
8.Daca se detin sisteme de securitate (sistem de supraveghere video, sistem de alarmare la efractie, sistem de control al accesului):
9.Contractul de instalare;
10.Contractul de service/mentenanta a sistemelor;
11.Proiectele tehnice ale sistemelor;
12.Avizul politiei (dupa caz) pe proiectele tehnice;

03. Etapele analizei de risc 3/4

13.Daca se opereaza numerar;
14.Daca exista contract cu firma specializata de transport valori: contractul cu firma si planul de transport valori;
15.Daca nu exista contract cu firma specializata de transport valori: detalierea modului in care realizeaza manipularea numerarului;
16.Documentatia privind particularitatile constructive ale seifurilor detinute;
17.Politici/proceduri/regulamente interne cu caracter oficial privind securitatea fizica:
18.Lista acestor documente;
19.Existenta lor in format fizic sau si informat electronic;

04. Etapele analizei de risc 4/4

20.Modalitatea de instruire (programa, evidente etc) a angajatilor proprii cu aceste proceduri;
21.Documentatie privind particularitatile elementelor constructive ale obiectivului (geamuri, tamplarie, vitraje expunere marfuri etc – se particularizeaza de la caz la caz);
22.Realizarea de chestionare suport specifice;
23.Vizitarea locatiilor si colectarea datelor din teren;
Etapa finala a evaluarii:
1.Prezentarea raportului de evaluare catre Beneficiar.
2.Realizarea raportului de evaluare.