CONSULTANTA

SOLUTII DE SECURITATE

Consultanta are ca scop evaluarea si alegerea solutiilor optime care sa corespunda cerintelor de securitate ale fiecarui client in parte, fiind prioritar in implementarea oricarui serviciu de securitate.

 • Expertize tehnice privind functionarea sistemelor tehnice de securitate (supraveghere video, antiefractie, control acces) si siguranta (detectie la incendiu);
 • Evaluarea serviciilor de securitate cu personal uman;
 • Achizitie produse sau servicii de securitate (intocmire caiete de sarcini, evaluare si negociere oferte, receptii proiecte prin terta parte);
 • Dezvoltarea politicilor si procedurilor de securitate;
 • Instruirea personalului in materie de securitate;
 • Realizare documente de lucru specifice (planuri de paza, programe de instruire personal propriu sau contractori etc);
 • Elaborare clauze contractuale specifice;
 • Identificare si urmarire criterii de performanta interne sau ale furnizorilor serviciilor de securitate;
 • Intocmire si executie bugetara;
 • Optimizare costuri.

Management & Externalizare

Managementul externalizat al contractorilor de securitate fizica;
Externalizare functii sau personal de securitate fizica;

Investigatii & Diminuare

Investigatii privind fraudele interne sau externe;
Diminuarea pierderilor provenite din fraude interne sau externe;

Implementare & Supervizare

Definire si implementare strategii de securitate;
Supervizare derulare contracte/project management;

Management & Receptie

Management Operational;
Receptie servicii si produse de securitate prin expertiza unei terte parti.

CONSULTANTA
Solutii
de securitate

01.MANAGEMENTUL RISCURILOR DE SECURITATE FIZICA

Risk Management (Gestionarea riscurilor) este un proces prin care se asigura continuitatea operatiunilor si mentinerea serviciilor oferite de catre o companie catre clientii acesteia. Datorita riscurilor numeroase ce pot apare in desfasurarea activitatii, livrarea cu succes a unui produs depinde de gestionarea eficienta si coerenta a acestor riscuri.

Gestionarea eficienta a riscurilor depinde de cuantificarea exacta a acestora. Este extrem de dificil in a proiecta o strategie durabila si de succes in gestionarea riscurilor fara ca mai intai sa identifici, sa masori, sa analizezi si sa intelegi riscurile existente si emergente care au impact asupra unei companii.

Cele 2 componente principale ale masurarii nivelului de expunere la riscurile de securitate fizica sunt:

 • AUDITUL DE SECURITATE FIZICA;
 • EVALUAREA RISCURILOR LA SECURITATEA FIZICA

02.AUDITUL DE SECURITATE FIZICA

Auditul poate fi definit ca o activitate independenta asiguratorie avand obiectivul de a adauga valoare si de a imbunatatii activitatile unei anumite organizatii. Este introdus pentru a îmbunătăţi procesele de control şi de guvernanță într-o organizaţie şi, de asemenea, pentru a verifica eficienţa managementului riscurilor. Acest lucru se face printr-o abordare sistematică şi disciplinată de apreciere globală a unei organizaţii.

În audit, responsabilitatea este foarte importantă deoarece se concentrează asupra succesului și adecvării cadrului de management stabilit de către organizație şi oferă o confirmare privind eficacitatea practicilor de management în cadrul organizaţiei.

Altfel spus evaluarea este aprecierea periodică a performanţei programelor şi iniţiativelor care oferă în timp util echipei de management informaţii obiective, bazate pe dovezi, ale rezultatelor programelor, politicilor şi iniţiativelor proprii iar auditurile oferă managerilor o opinie profesională independentă privind planificarea şi managementul operaţiilor proprii pentru a-i ajuta să acționeze mai rapid în sensul îmbunătăţirii rezultatelor companiei pe care o conduc.

03.EVALUAREA RISCURILOR LA SECURITATEA FIZICA

Evaluarea înseamnă identificarea şi înţelegerea unui anumit proces în scopul de a-l restructura şi îmbunătăţi sau de a face modificările necesare pentru a-l îmbunătăţi.

Practic, evaluarea este considerată un instrument de cunoaștere a proceselor în timpul timpul desfășurării sau la sfârşitul desfășurării acestora. Este vorba despre identificarea şi înţelegerea rezultatelor şi impactului unui proces şi care sunt cele mai bune modalități de sprijin în luarea deciziilor care să conducă la îmbunătăţirea procesului respectiv.

Cea mai importantă trăsătură a evaluării este `cunoașterea prin practică`. Învăţarea prin practică se referă la faptul că un proces poate fi înţeles şi îmbunătățit doar prin metode de încercare-eroare.

Cel mai important factor de reglementare al evaluării este responsabilitatea şi anume dacă rezultatele sunt atinse sau nu şi care sunt motivele din spatele succesului sau eşecului procesului. Evaluarea trebuie să răspundă la rmătoarele trei întrebări:

– Facem lucrurile care trebuie?
– Facem lucrurile cum trebuie?
– Există modalităţi mai bune de a face lucrurile decât cele pe care le utilizăm?

Pentru o mai buna intelegere a specificului diferit al celor 2 procese, va prezentam mai jos cateva elemente definitorii ale acestora:

 Auditul de securitate fizica Evaluarea riscurilor de securitate fizica
Auditul este independent de ciclul de management deoarece se produce dupa finalizarea ciclului de management Evaluarea este o parte a ciclului de management si se produce in timpul sau la sfarsitul proceselor conform cu punctele de control identificate prin cartografierea riscurilor. (Vezi ciclul PDCA descris în standardele de management ISO)
Auditul urmareste viabilitatea manageriala (sa faci conform cu ce s-a stabilit) Evaluarea urmareste viabilitatea tehnologica (sa faci ce trebuie)
Auditul urmareste daca se lucreaza conform normelor stabilite Evaluarea urmareste folosirea celor mai bune practici
Auditul urmareste daca managementul este eficace Evaluarea urmareste dezvoltarea durabila
Auditul ofera managerilor o „a doua opinie” profesionista privind planificarea si gestionarea operatiunilor si ajuta la obtinerea „lectiilor invatate” pentru a imbunatati rezultatele Evaluarea reprezinta o apreciere periodica a performantei programelor, politicilor si initiativelor, oferind managementului informatii obiective, in timp util si bazate pe dovezi cu privire la rezultatele acestor programe, politici sau initiative.